Mitsugi Saotome Shihan

Seminar with Mitsugi Saotome Shihan